Hành trang Cupping: Phần 3

Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Đây sẽ là phần cuối của “Hành trang Cupping” và như đã đề cập lần trước, mình sẽ trình bày hầu hết là quan điểm riêng về các cách cải thiện vị giác nhằm đánh giá cà phê được tốt hơn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm …