Hành trang Cupping: Phần 2

Bản tiếng Anh của phần 2 ở đây nhé. Mình thường cảm thấy rất hứng thú khi các mẫu cà phê trong buổi cupping mang những hương vị khác biệt và dễ nhận ra, để lại ấn tượng khó quên sau đó. Thứ Ba vừa rồi, 96B Experiment (một trong những quán third-wave yêu thích …

A Cupping kit: Part 2

Please kindly find the Vietnamese edition of this post here.  I’m always inspired by cupping sessions where coffee samples carry distinguishable flavors and aromas which left me a “lingering” memory after finish. Last Tuesday, 96B Experiment (one of my favorite third-wave cafés in Saigon) organized special cupping series with coffees from two champion houses of …