Hành trang Cupping: Phần 1

Hành trang Cupping: Phần 1

Hình ảnh được sử dụng từ trang web http://www.home.lamarzoccousa.com Sự xuất hiện của làn sóng cà phê thứ 3 (third-wave) đã tạo ra nhiều tiêu chuẩn và cách thức đánh giá chất lượng cà phê mà bất kỳ ai cũng có thể thực hành nếu được hướng dẫn đúng cách. Cupping là 1 trong số [...]